Hoiu tühistamistingimused

Broneeringu muutmisest või tühistamisest anna esimesel võimalusel teada Terve Koer OÜ juht Sandrale kirjalikult saates e-kiri meiliaadressile sandra@tervekoer.ee 

1.1. Tühistades hoiu rohkem kui 72 tundi enne kokku lepitud hoiu alguse aega, on tühistamine Kliendi jaoks tasuta ning Terve Koer OÜ tagastab 100% ulatuses Kliendi poolt tasutud ettemakse hoiuteenuse eest, sh broneerimistasu 100% ulatuses. V.a juhul, kui broneeritud hoid on pikem kui 9 ööpäeva. Sellisel juhul peab Klient tasuma 40% kogu tellitud teenuse summast.

1.2. Tühistades hoiu 71-48 tundi enne kokku lepitud hoiu alguse aega, tagastab Terve Koer OÜ 30% ulatuses Kliendi poolt tasutud ettemakse hoiuteenuse eest või kui Klient ei ole jõudnud ettemaksu tasuda, siis peab ta tasuma 50% tellitud teenuse summast. V.a juhul, kui broneeritud hoid on pikem kui 9 ööpäeva. Sellisel juhul peab Klient tasuma 40% kogu tellitud teenuse summast.

1.3. Tühistades hoiu 47-24 tundi enne kokku lepitud hoiu alguse aega, tagastab Terve Koer OÜ 20% ulatuses Kliendi poolt tasutud ettemakse hoiuteenuse eest või kui Klient ei ole jõudnud ettemaksu tasuda, siis peab ta tasuma 60% tellitud teenuse summast. V.a juhul, kui broneeritud hoid on pikem kui 9 ööpäeva. Sellisel juhul peab Klient tasuma 50% kogu tellitud teenuse summast.

1.4. Tühistades hoiu vähem kui 24 tundi enne hoiu algust, ei ole Terve Koer OÜ kohustatud tagastama Kliendi poolt tasutud hoiuteenuse eest. Kui Klient ei ole jõudnud ettemaksu tasuda, siis peab ta tasuma 100% kogu tellitud teenuse summast. V.a juhul, kui broneeritud hoid on pikem kui 15 ööpäeva. Sellisel juhul peab Klient tasuma 50% kogu tellitud teenuse summast.

1.5. Kui hoid tühistatakse keset teenuse pakkumist hoidja poolt, sest põhjuseks on Kliendi koera ootamatu käitumise muutus ning hoidja ja/või tema pereliikme elu ja tervis on ohus, siis ei ole Terve Koer OÜ kohustatud Kliendile tagastama ettemaksu tellitud teenuse eest ning Klient peab arvestama kuni 100% ulatuses teenuse eest tasumisega. V.a juhul, kui broneeritud hoid on pikem kui 15 ööpäeva. Sellisel juhul peab Klient tasuma 50% kogu tellitud teenuse summast. Kliendi kohustus on anda ausat tagasisidet koera käitumise kohta ning vajadusel leppima kokku proovihoid, et vältida hoiu ootamatut tühistamist.

1.6. Kui Klient soovib ootamatult viimasel hetkel hoiu alguse- või lõpuaega muuta, ei pea Terve Koer OÜ seda muudatust Kliendile võimaldama. Sellisel juhul kehtivad Kliendile endiselt kõik tühistamistingimused vastavalt lepingule.

1.7. Kui Klient ei ole kokku lepitud kellaajaks koera enda hoolde tagasi võtnud  ning ta pole hilinemisest hoidjat teavitanud, on Terve Koer OÜ esindajal kohustus helistada SOS-kontaktile, kellega tehakse uus kokkulepe koerahoiu osas. Uueks kokkuleppeks võib olla:

1) kui hoidjal on võimalik, siis SOS-kontakt võib tellida hoiu pikendust vastavalt hinnakirjale, millele lisandub ka trahv 80€/ööpäevas;

2) koera võtab enda hoolde SOS-kontakt.

Senikaua kuni koer viibib hoidjaga, rakendub hoiutasu vastavalt hinnakirjale. Kui Klient on juba teenust tellides teavitanud, et ta läheb välismaale ning tema saabumisaeg Eestisse on mõjutatud lennuliiklusest, siis on Terve Koer OÜ kohustus jätta Kliendile võimaluse 3 tundi alates esialgsest hoiu lõppemise kellaajast trahvivabalt hoiuteenust kasutada.

1.8. Kui Klient soovib omal soovil hoiu kokku lepitust hiljem alustada ja/või varem lõpetada, siis sellisel juhul ei ole Terve Koer OÜ kohustatud Kliendile raha tagastama teenust kasutamata jäänud päevade ja/või tundide eest.

1.9. Kui Terve Koer OÜ hoidja soovib väga mõjuval põhjusel kokku lepitud hoiu tühistada (nt enda lemmikloom on saanud nakkushaiguse või tugeva vigastuse, pereliikme kaotus vms), siis proovib Terve Koer OÜ leida ettevõtte siseselt uue sobiva hoidja. Kui Terve Koer OÜ sobivat asendajat ei leia või ei õnnestu leida ühte kindlat inimest kogu hoiuperioodiks, siis proovitakse koos Kliendiga kokkuleppele jõuda, kas on võimalik Kliendi enda pereliikmetega/tuttavatega hoiuvõimalusi kombineerida. Sellisel juhul arvestatakse teenuse hind vastavalt kasutatud hoiupäevade ja -tundide arvule ning kui ettemaks on suurem, kui tarbitud teenuse maht, siis tagastab Terve Koer OÜ ülejäänud summa.

Scroll to Top